FAALİYETLER

VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI - 7,8 Kasım 2014

VIII. ULUSAL KİMYA SANAYİ KONGRESİ - 13 Haziran 2013