BASIN

2021 Türkiye Kimya Sektör Þurasý’nda Geleceðin Kimya Stratejisi Ele Alýndý Türkiye’de Enerji (22.5.2021) Haber için týklayýnýz
“2021 Türkiye Kimya Sektör Þurasý” Tamamlandý Turkchem (16 Mart 2021) Haber için týklayýnýz
Türkiye Kimya Sektör Þurasý Anadolu Ajansý (13 Mart 2021) Haber için týklayýnýz
Kimya Sanayi’nin nabzý 2021 Türkiye Kimya Sektör Þurasý’nda atýyor Hürriyet Gazetesi (12.3.2021) Haber için týklayýnýz
2021 Türkiye Kimya Sektör Þurasý baþladý BloombergHT (12.3.2021) Haber için týklayýnýz
Türkiye Kimya Sektör Þurasý Haberler.com (12.3.2021) Haber için týklayýnýz
Kimya sektörüne verilen önem artýrýlmalý Baþkent Gazetesi (15.2.2018) Haber için týklayýnýz
Kimya sektörünün sorunlarý ve beklentileri masaya yatýrýldý Zafer Gazetesi (15.2.2018) Haber için týklayýnýz
Kimya Sektör Platformu 8.Kimya Geliþim Þurasý’ný düzenledi Plastik&Ambalaj Teknolojisi Haber için týklayýnýz
5. Kimya Endüstrisi Geliþim Þurasý baþladý Dünya Gazetesi (28.4.2011) Haber için týklayýnýz