X. TÜRKİYE KİMYA SEKTÖR ŞURASI – 12-13 Mart 2021

Platformumuz tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden biri her iki yılda bir, sektörümüzün durumu ve geleceği açısından önemli çıktıları ortaya koyan ve Kimya sektörünün buluşma platformu özelliğini taşıyan “Türkiye Kimya Sektör Şurası”dır. Bu vesileyle, 12-13 Mart 2021 tarihlerinde bu yıl 10.su gerçekleştirilen “Türkiye Kimya Sektör Şurası”nda Sivil Toplum Kuruluşu ve Dernek Başkanlarının ele aldığı sektörel sorun ve çözüm önerilerinin yanı sıra alanında uzman isimlerin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu, aşağıda ana konu başlıkları sıralanan 7 oturum gerçekleştirilmiştir:
  1. Pandeminin Dünya ve Türkiye Kimya Sektörüne Etkileri ve Gelecek Beklentileri
  2. Türkiye Kimya Sanayinin Yatırım İhtiyacı
  3. Kimya Sektörünün Dış Ticareti, Finansmanı, Lojistiği ve Dijitalleşmesi
  4. Gümrük Birliği’nin Revizyonu ve Ticaret Anlaşmalarının Kimya Sektörüne Etkileri
  5. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Kimya Sektörüne Etkileri
  6. Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Yönetimi
  7. Kimya Sanayi ile Üniversite İş Birliği
Bu kapsamda, dünya ve Türkiye’de kimya sektörünün görünümünden Hamle Programı’na, Ar-Ge ve yatırım teşviklerinden, yeni hedef pazarlara, kimya sektöründe finansman, lojistik ve e-ticaret, e-ihracat ve dijitalleşmeden döngüsel ekonomiye, Gümrük Birliği revizyonu, ticaret anlaşmaları, Brexit etkileri, Avrupa Yeşil Mutabakatı, geri dönüşüm ve beklentiler, biyobazlı kimyasallar ve çevre ile ilgili dünyadaki diğer gelişmeler gibi birçok konu ele alınmıştır.

Programın kaydına https://www.youtube.com/user/ikmibnews/videos hesabından ulaşabilirsiniz.